Functionaris gegevensbescherming

 

  • Deskundig 
  • Betrouwbaar
  • Flexibel
  • Maatwerk
  • Regionaal bekend in Twente
  • Op de werkvloer aanwezig 
  • Vaste kosten

Onder de AVG zijn sommige organisaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Ook wel DPO (data protection officer) genoemd. 

Wat doet de FG?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de organisatie onafhankelijk toezicht op de naleving van de AVG. Zij onderzoekt en controleert de gegevensverwerkingen die plaats vinden en beoordeelt of deze aan de wet voldoen. Een belangrijke taak is het geven van adviezen, informatie en aanbevelingen. Daarnaast voert de FG samen met het bedrijf een DPIA uit en helpt bij het herkennen en bestrijden van datalekken. 

FG voor uw organisatie?

Als één van onderstaande situaties op uw organisatie of bedrijf van toepassing is dan hebt u (verplicht) een FG nodig:

  • Uw organisatie is een overheidsorgaan;
  • Uw organisatie is vooral bezig met activiteiten zoals telecommunicatienetwerken of telecomdiensten, credit-checks, fraudepreventie, locatie-tracering, Internet of Things-apparaten, domotica, profilering, re-targeting via email;
  • De kerntaken van uw bedrijf of organisatie bestaan uit verwerking op grote schaal van bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid, ras, etc) of van persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. 

Werkwijze

U stelt de FG aan via een dienstverleningsovereenkomst. Samen bespreken we hoeveel uren nodig zijn. Dit wordt vooral bepaald door het type organisatie en de persoonsgegevens die verwerkt worden. Na de start zal ik op vaste momenten aanwezig zijn in het bedrijf en gevraagd en ongevraagd advies geven, onderzoek doen naar verwerkingen en besprekingen voeren binnen de organisatie. Ook zal ik bijdragen aan het opstellen van de vereiste documenten, mede vorm geven van informatiebeveiliging, samen werken met de toezichthouder AP en aanspreekpunt zijn binnen de organisatie.